4. Mobiliteit

Het hoofddoel van mobiliteitsbeleid is het realiseren van de economische bereikbaarheid voor zowel personenverkeer als goederenvervoer en verkeersveiligheid.
Daarbij komt de focus nadrukkelijker te liggen op duurzame mobiliteit en ruimtelijke kwaliteit.

Aandachtspunten