4.6.8 N348 2e fase (Raalte - Ommen)

Ten behoeve van het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid, alsmede van het realiseren van de bereikbaarheid voor zowel personen- als goederenvervoer, waarderen wij de N348 op (aansluitingen Lemelerveld en saneren oversteken en aanleg tunnel(s)).

Context

Met de gemeenten Dalfsen, Ommen en Raalte hebben we plannen gemaakt voor het verbeteren van de doorstroming en het verkeersveiliger maken van de N348. In 2015 zijn de bestemmingsplannen gelijktijdig in de drie gemeenten ter inzage gelegd. Fase 2…

Acties

  1. Afronden minnelijke grondverwerving eventueel starten onteigeningprocedure.
  2. Starten aanbestedingsprocedure.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

De provincie is wegbeheerder en voert het werk uit.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2017.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Website N348