8. Gebieds­ontwikkelingen

De ambitie van de gebiedsontwikkelingen is het zo goed en slim mogelijk gezamenlijk en gelijktijdig realiseren van zeer uiteenlopende doelen van de provincie, bewoners en betrokken partijen. Hierbij wordt waar nodig gericht grondbeleid ingezet.

Aandachtspunten