6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg

Wij waarborgen verscheidenheid en spreiding van cultuur in Overijssel. Kunst, cultuur en erfgoed vormen de identiteit van een samenleving, zorgen voor sociale samenhang, stimuleren de lokale economie en dragen bij aan innovatie en aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat en leefmilieu. Dat maakt Overijssel ook uit het oogpunt van vrijetijdseconomie en toerisme aantrekkelijker.

Aandachtspunten