4.1 Bestaande systemen en netwerken slimmer en beter benutten door combinatie van verschillende vervoersystemen

Om ook in de toekomst over een veilige en goede bereikbaarheid te beschikken, gaan we onze bestaande vervoersystemen en netwerken slimmer benutten. Dit doen we onder meer door in te zetten op gedragsbeïnvloeding en het beter op elkaar laten aansluiten van verschillende vervoerswijzen voor personen en goederen (knooppunten water, weg en spoor/OV). Daarnaast maken we keuzes in de verschillende kwaliteitsniveaus die nodig zijn voor onze wegen, waterwegen en spoorlijnen. Dit doen we op basis van een netwerkvisie waarin we onder andere het goederen- en personenvervoer, de bestaande infrastructuur en de onderlinge verbindingen en de economische rol van het gehele netwerk in beeld brengen.

Context

Er worden geen nieuwe grootschalige investeringen in de infrastructuur gedaan. De beschikbare structurele financiële middelen worden ingezet voor beheer en onderhoud en exploitatie OV.