2. Milieu en energie

Deze kerntaak heeft een tweeledige ambitie:
a. Het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie.
b. Borgen en verbeteren van een gezonde en veilige leefomgeving.

Aandachtspunten