2.5.1 Adviseren over en stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven

Met de afronding van de projecten van het programma Gezond en Veilig leefmilieu stimuleren wij dat de basis kwaliteit van water, lucht, geluid en bodem ook in de toekomst op orde blijft. Wij doen dat door te bevorderen dat het aspect duurzaamheid een vaste plaats krijgt binnen programma’s, projecten en gebiedsontwikkelingen.

Context

Voortzetting, afronden afspraken vanuit Hoofdlijnenakkoord Kracht van Overijssel 2011 - 2015. Wij bevorderen hiermee duurzame ontwikkeling door een methodiek voor brede belangenafweging binnen programma's, projecten en gebiedsontwikkelingen.

Acties

  1. Afronden projecten en activiteiten waarbij duurzaam ontwikkelen een leidraad is geweest bij de besluitvoering en / of uitvoering.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Erik Lievers.

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, zoals beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, belangenassembleur, kennisdeler, verbinder en netwerkspeler.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: