2.5.2 Stimuleren van het gebruik van het netwerk Overijssel Duurzaam en het kennisplatform duurzame ontwikkeling

Door kennis te delen, partijen, inwoners en onderwerpen te verbinden en door te participeren in netwerken stimuleren wij dat derden zich inzetten om ook in de toekomst van de basis kwaliteit van water, lucht, geluid en bodem op orde te houden.

Context

De activiteiten voeren wij uit in samenhang met het programma Duurzaam Door van het Rijk dat in 2016 wordt afgerond. Het kennisplatform Duurzame leefomgeving is opgenomen in het netwerk Overijssel Duurzaam.

Acties

  1. Afronden van vijf projecten die door het netwerk zijn opgezet.
  2. Opzetten en uitvoeren twee nieuwe projecten.
  3. Periodiek uitbrengen van de nieuwsbrief Overijssel Duurzaam.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Erik Lievers.

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk die van beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, belangenassembleur, kennisdeler, verbinder en netwerkspeler.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: