2.1 Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie gericht op 20% hernieuwbare energie in 2023

Met de inzet op 20% hernieuwbare energie in 2023 stimuleren we inwoners, bedrijven en instellingen om het gebruik van fossiele energie terug te dringen. We ondersteunen projecten met het programma Nieuwe Energie, inclusief het Energiefonds Overijssel. De aanpassingen in de energie-infrastructuur ondersteunt de provincie met Enexis, waarvan de provincie aandeelhouder is.

Context

De provincie houdt vast aan de doelstelling van 20% hernieuwbare energie en wil deze in 2023 realiseren.

De provincie stimuleert en steunt projecten van inwoners, ondernemers, instellingen en overheden, waardoor er een snellere ontwikkeling…