2.4.3 Het uitvoeren van het meerjarenprogramma Externe Veiligheid (MEVO III)

Door uitvoering van het meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel 2015 - 2018 vergroten wij de veiligheid rond bedrijven en infrastructuur.

Context

Voortzetten bestaand beleid via het derde meerjarenprogramma Externe Veiligheid (MEVOIII)

Acties

  1. Omgevingsdiensten adviseren op gebied van externe veiligheid bij de uitvoering van taken.
  2. Gemeenten en omgevingsdiensten faciliteren hoe zij om kunnen gaan met groepsrisico’s
  3. Actueel houden routekaart gevaarlijke stoffen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Erik Lievers.

Rol provincie:

Wij zijn beïnvloeder, faciliteerder en regisseur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.