2.4.1 Uitvoeren projecten ten behoeve van vermindering milieuhinder

Wij verminderen milieuhinder met de afronding van de projecten uit het programma Gezond en Veilig leefmilieu. Deze projecten hebben betrekking op luchtkwaliteit, licht-, geluid-, stof- en geurbelasting.

Context

Met de brancheorganisaties, gemeenten en overige betrokken partijen verkennen wij maatregelen om elektrisch rijden te bevorderen. Dit is ook onderwerp van gesprek geweest bij onze kennismaking met gemeenten.
Afronden programma Gezond en Veilig…

Acties

  1. Afronden projecten op het gebied van duurzame verlichting in regio’s Zwolle en Twente en afronden van onderzoek naar de sociale gevolgen van het aanpassen van openbare verlichting.
  2. Uitvoeren project rijden op groen gas en elektriciteit.
  3. Aanleg 9 km geluidsreducerend asfalt.
  4. Afronden maatregelen scans leefkwaliteit bedrijventerreinen en leefbare wijken.
  5. Afronden pilot duurzame bedrijventerreinen in gemeenten Haaksbergen, Kampen, Enschede en Twenterand.

Toelichting op voortgang

Wij ronden de acties uit het Programma Gezond en Veilig Leefmilieu in 2016 af. Eén actie loopt vertraging op en dat betreft de aanleg van geluidswerend asfalt. Van de geplande 9 km zal 3,4 km gerealiseerd worden. Geluidsreducerend asfalt wordt alleen aangelegd als er onderhoud aan de weg wordt uitgevoerd. Omdat het onderhoud aan de projecten N377 en N340 worden doorgeschoven, wordt daar dit jaar geen geluidsreducerend asfalt aangebracht. In 2016 wordt op de volgende wegvakken in totaal 3,4 km geluidsreducerend asfalt aangelegd: N346 Delden (2 km), N337 Olst in de kom (0,7 km afhankelijk van ontwikkelingen rondom Olasfa) en N48 tussen rotonde N36 en parkeerplaats (0,7 km).

Financiën

Toelichting op voortgang

Het budget voor deze prestatie in 2016 bestaat voor € 1,1 miljoen uit middelen voor het aanbrengen van geluidsreducerend asfalt.In de inhoudelijke toelichting is aangegeven dat wij in 2016 minder aanleg van dit asfalt realiseren dan verwacht. In verband daarmee ramen wij het budget voor deze prestatie af met € 0,7 miljoen. Dit bedrag blijft beschikbaar in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor de aanleg van geluidsreducerend asfalt in de komende jaren.

In de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel zijn nog bedragen beschikbaar voor de onderdelen programmasturing (€ 89.000) en duurzame openbare verlichting (€ 58.000). Deze bedragen komen dit jaar tot besteding en voegen wij vanuit deze reserve toe aan het budget 2016 voor deze prestatie.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten het budget voor deze prestatie in 2016 te verlagen met € 0,5 miljoen. Dit bedrag blijft beschikbaar in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel voor uitvoering van het resterende programma Gezond en Veilig leefmilieu. In één van de volgende documenten uit de planning- & controlecyclus geven wij aan op welke wijze wij dit programma willen afronden.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Erik Lievers.

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: