2.4.2 Stimuleren van asbestverwijdering van (agrarische) bedrijfsdaken

Door het stimuleren van het verwijderen van asbestdaken beperken wij toekomstige risico's voor een gezond leefmilieu en voorkomen wij nieuwe bodemverontreiniging.

Context

Ook in de provincie Overijssel bestaan veel daken uit asbestplaten. Vanwege ouderdom en door weersinvloeden verweren asbestplaten waardoor losse asbestvezels verspreid worden. Dit is schadelijk voor de gezondheid. Wij stimuleren eigenaren om asbest…

Acties

  1. Verwijderen van asbest van bedrijfsdaken onder andere door de regeling "Asbest van bedrijfsdak".
  2. Verwijderen van agrarische bedrijfsdaken via de regeling "asbest eraf, zonnepanelen erop".

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Erik Lievers.

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen in deze prestatie, namelijk beïnvloeder, faciliteerder, regisseur en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Website Asbestdak

Mijlpalen:

Plan van Aanpak sanering asbestdaken. Komt rond de zomer beschikbaar.