7.3.6 Bezwaar en beroep

Bezwaar en administratief beroep zijn het voorportaal voor de rechtmatigheidstoets door de rechter en bieden een mogelijkheid om fouten en de primaire besluitvorming te herstellen. De provincie heeft daarbij een rijke traditie in betrokkenheid van burgers bij het bestuur en het op informele wijze omgaan met (potentiële) geschillen. De methode Overijssel is daarmee een van de grondleggers geweest voor het Binnenlandse zaken-programma Prettig contact.

Context

Bezwaar en klachtbehandeling heeft steeds meer een signaalfunctie over de wijze van uitvoering van provinciaal beleid met en door externe partijen; dikwijls leidt dat tot het terugkoppelen van leerpunten naar uitvoeringsorganisaties en / of het…

Acties

  1. Behandeling bezwaarschriften en klachten waarbij de nadruk ligt op de-escalatie en oplossingsgerichtheid.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Wij zijn uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.