8.2.1 Grondzaken

Bijdragen aan de realisatie van gebiedsontwikkelingen en overige provinciale doelen. Hiervoor hanteren wij alle binnen het provinciale grondbeleid beschikbare instrumenten zoals contractvorming, verwerving, vervreemden en tijdelijk beheer.

Context

In de nota grondbeleid (vastgesteld in 2015) zijn alle in te zetten instrumenten benoemd. Er zijn instrumenten toegevoegd ten opzichte van de voorgaande nota. Met de decentralisatie van het natuurbeleid van het Rijk naar de provincies en de opheffing…

Acties

  1. Het toepassen van de vastgestelde instrumenten op projecten met een grondcomponent.
  2. Het uitgeven in pacht van circa 2.800 hectare cultuurgrond, al dan niet met beperkingen. Dit betreft circa 700 pachtcontracten.
  3. Het uitgeven van 400 hectare natuurgrond en 75 opstallen in tijdelijk beheer en onderhoud.
  4. Verkoop van circa 150 hectare landbouwgrond, 60 hectare ingerichte natuurgrond en drie opstallen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Wij stellen voor op prestatie 8.2.1 'Grondzaken' de baten met € 700.000 te verhogen ten behoeve van niet geraamde verkopen Grondzaken en de lasten te verhogen met € 700.000 ten behoeve van niet geraamde incidentele kosten die gemaakt zijn voor de verkoop van gronden in het kader van de taakstelling Grond voor Grond.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf.

Rol provincie:

Op basis van vastgesteld beleid voeren we tijdelijk beheer en vervreemding van de gronden uit.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: