6.2.14 Versterken van de culturele basisinfrastructuur, zoals benoemd in het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015

We subsidiëren mede en maken (meerjarige) prestatieafspraken over netwerkvorming met vijf instellingen (Natura Docet, de Fundatie, Nederlands Symfonie Orkest, Sonnevanck en Introdans) alsmede het Rijksmuseum Twenthe. En wij stimuleren de versterking van de zelfredzaamheid van de eigen sector. Ook in de samenwerking met deze instellingen is versterking van het ondernemerschap een punt van aandacht. Daarnaast dragen we zorg voor het bewaren, beheren en ontsluiten van het provinciaal archief.

Context

De prestatie voeren we als onderdeel van de nota De Kracht van Cultuur 2013-2016 uit.

Acties

  1. Monitoren meerjarige prestatie afspraken die voor de cultuurbeleidsperiode 2013 - 2016 met de instellingen zijn gemaakt.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

In deze prestatie vervullen wij een stimulerende, faciliterende en subsidiërende rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website

Cultuurnota 2013 - 2016