6.3.3 Stimuleren van cultuurparticipatie

We versterken de toekomstbestendigheid van de amateurkunstsector door inhoudelijke en organisatorische innovatie. De nadruk ligt op cultureel ondernemerschap, versteviging van de randvoorwaarden en bewustwording van de Overijsselse identiteit.

Context

Prestatie wordt uitgevoerd als onderdeel van de Cultuurnota 'De Kracht van Cultuur 2013 - 2016' en wordt lopende deze beleidsperiode ongewijzigd uitgevoerd.

Acties

  1. Met de subsidieregeling Cultuurparticipatie maken wij de uitvoering van ten minste vijftien cultuurparticipatieprojecten mogelijk waarmee effecten worden gerealiseerd ten behoeve van cultureel ondernemerschap en deskundigheidsbevordering.
  2. De culturele infrastructuur heeft in acht gemeenten een impuls gekregen.
  3. Twaalf gemeenten hebben via de provinciale regeling een cultuurmakelaar medegefinancierd.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van uitvoerder en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Cultuurnota 2013 - 2016