5.5.2 Festivals en evenementen

Festivals en evenementen laten inwoners en gasten kennis maken met de Overijsselse gastvrijheid en gemeenschapszin, bijzondere natuur-, cultuur- en sportbeleving en dragen bij aan de (internationale) naamsbekendheid van Overijssel. Toegesneden arrangementen nodigen uit tot bezoek en (meerdaags-)verblijf en zorgen daarmee voor evenementgebonden werkgelegenheid en bestedingen.

Context

Het coalitieakkoord gaat uit van verbreding van het festival- en evenementenbeleid naar onder andere cultuur en (breedte)sport.

Acties

  1. 2016 is een overgangsjaar. Wij verlengen de ondersteuning van festivals en evenementen uit de periode 2013 - 2015 en houden rekening met enkele grotere (eenmalige) festivals en evenementen.
  2. In 2016 ontwikkelen we nieuw festival- en evenementenbeleid (inclusief monitor) 2017 en verder.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van uitvoerder en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.

Mijlpalen:

Statenvoorstel 'evenementenbeleid 2017-2019'