6.1 Behoud en duurzame ontwikkeling van cultureel erfgoed om zo de identiteit en de eigenheid van Overijssel zichtbaar en beleefbaar te maken

Wij richten ons op het levend houden van erfgoed in brede zin; monumenten, streektaal, streekgeschiedenis en regionale bouwkunst. Dit draagt bij aan de sociale samenhang en kwaliteit van Overijssel. We leggen daarbij de verbinding van cultuur en cultuurhistorie naar ruimte en ruimtelijke kwaliteit, en naar recreatie en toerisme en nieuwe economische dragers. We werken hierbij nauw samen met onze partners.

Context

Beleidsdoel zoals vastgesteld met de nota De Kracht van Cultuur 2013 - 2016. Doel wordt in deze collegeperiode ongewijzigd uitgevoerd.