6.1.9 Stimuleren van de herbestemming van cultureel erfgoed, waarbij wij zoeken naar nieuwe economische dragers voor dit erfgoed

Wij behouden en beschermen het unieke, eigen karakter van Overijssels cultureel erfgoed. Tevens stimuleren we dat cultureel erfgoed -dat zijn oorspronkelijke functie heeft verloren- een zinvolle herbestemming vindt, waarbij wij zoeken naar nieuwe economische dragers voor dit erfgoed.

Context

We voeren de prestatie uit als onderdeel van de Cultuurnota 'De Kracht van Cultuur 2013 - 2016'.

Acties

  1. Met de subsidieregeling 'Herbestemming cultureel erfgoed' maken wij tenminste vijf uitvoeringsprojecten c.q. transformatieplannen mogelijk.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Cultuurnota 2013 - 2016 PS/2012/153
  • Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, PS/2015/687.

Project website

Cultuurnota 2013 - 2016