6.3.2 Stimuleren van cultuureducatie

De kwaliteit van cultuureducatie in primair onderwijs wordt geborgd door middel van een samenhangende aanpak. Er wordt gewerkt met doorgaande leerlijnen cultuureducatie in primair onderwijs. Culturele instellingen, onderwijs en overheden werken hierin samen.

Context

Prestatie wordt uitgevoerd als onderdeel van de Cultuurnota 'De Kracht van Cultuur 2013 - 2016' en wordt lopende deze beleidsperiode ongewijzigd uitgevoerd.

Acties

  1. Leerlingen op ten minste 200 scholen uit het primair onderwijs doen mee aan het programma 'Cultuureducatie met kwaliteit'.
  2. Binnen het programma 'Cultuur aan de basis' hebben 24 gemeenten afspraken gemaakt met het onderwijs, over duurzame samenwerking, deskundigheidsbevordering en verankering van cultuureducatie in het gemeentelijk beleid.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van uitvoerder en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website

Cultuurnota 2013 - 2016