5.5.1 Gastvrij Overijssel 2016 - 2019

Het programma 'Gastvrij Overijssel’ 2016 – 2019 verbindt partners (MKB Nederland, VNO-NCW, RECRON, HISWA, KHN, ANWB, Landschap Overijssel mede namens Staatsbosbeheer & Natuurmonumenten, Marketing Oost, Saxion en Windesheim) in een gezamenlijke agenda voor de vrijetijdseconomie in Overijssel en beoogt het gezamenlijk ondernemerschap te stimuleren en te versterken. De partners zoeken ook verbinding met partijen uit sport, zorg, cultuur, natuur en onderwijs.

Context

De sector vrijetijdseconomie heeft als vervolg op het provinciale uitvoeringsprogramma ‘Gastvrij Overijssel 2012 - 2015’ een eigen uitvoeringsprogramma opgezet. De provincie is gevraagd dit programma te faciliteren.

Acties

  1. De marketingcampagnes voor de vijf A-merken worden voortgezet op basis van de ambities van Gastvrij Overijssel 2.0. Met de partners maken wij hierover in het eerste kwartaal van 2016 afspraken.
  2. Het beleid en instrumentarium voor innovatie en productvernieuwing (PMPC), dat we gezamenlijk met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen hebben ontwikkeld, wordt met het veld besproken en doorontwikkeld.
  3. Wij ondersteunen de partners uit Gastvrij Overijssel om de beleving van routenetwerken voor fietsen, wandelen, ruiteren en varen(ook i.s.m. NBTC) te vergroten.
  4. Wij ondersteunen de partners uit Gastvrij Overijssel bij het opzetten van een programma voor transfer van kennis en onderzoek naar ondernemers en het verbinden van ondernemers aan onderwijsinstituten (Hogescholen Saxion & Windesheim en ROC’s).

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

De provincie is faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

Statenvoorstel 'Overijssel maakt werk van gastvrijheid en vrije tijd’, zie PS/2016/287