5.3.1 Innovatie basisinfrastructuur

Innovatie is van cruciaal belang voor de continuïteit en groei van het MKB en de werkgelegenheid. De provincie stimuleert innovatie onder meer door de inrichting van en regievoering op het innovatie-ecosysteem bestaande uit professionals die (groepen van) bedrijven ondersteunen van ideevorming tot marktintroductie.

Context

Het speelveld van de innovatie-infrastructuur bestaat uit een (wederzijds afhankelijk) geheel van partners zoals de regionale ontwikkelmaatschappij Oost N.V., de innovatieloketten, de open innovatiecentra, universiteit en hogescholen en de regionale…

Acties

  1. Als opdrachtgever van Oost NV sturen wij in 2016 op (conform opdrachtbrief Oost NV): - Gemoeide werkgelegenheid bij activiteiten in aantallen fte. - Breakdown naar inzet en resultaten per topsector. - Aantal gerealiseerde businesscases met gecommitteerde investeerder. - Aantal nieuwe producten / markten. - Resultaten op het terrein van acquisitie.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website

Website regionale innovatie

Mijlpalen:

Statenbrief Verloop en uitkomst Algemene Vergadering Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV d.d. 12 mei 2016 (in voorbereiding) Investeringsvoorstel Innovatie en Internationalisering (in voorbereiding, volgt in najaar 2016)