5.2.3 Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

We gaan samenwerken met de partners in de arbeidsmarktregio’s om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (jong èn oud) weer een toegang te kunnen geven tot die arbeidsmarkt.

Context

Het participatievraagstuk is primair een taak van gemeenten en de arbeidsmarktregio’s.

Acties

  1. Opstellen investeringsvoorstel ‘Iedereen in Overijssel doet mee’. Conform het investeringsvoorstel worden aanvullende acties benoemd.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk bemiddelaar en stimulator. Daarnaast ondersteunen en faciliteren wij.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

Statenvoorstel ‘Iedereen in Overijssel doet mee’, zie PS/2016/196