3.1.5 Beheer landschap

De inzet van vrijwilligers vormt een belangrijk element in ons beleid voor een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen natuur en economie. De afgesloten langlopende beheercontracten Groen Blauwe diensten blijven doorlopen.

Context

In het Coalitieakkoord zijn geen nieuwe middelen voorzien voor het beleid Groene en Blauwe Diensten. De bestaande langlopende beheercontracten blijven doorlopen. Vanaf 2016 sluiten wij geen nieuwe contracten. Op basis van de in 2013 uitgevoerde…

Acties

  1. Besluit over de wijze waarop wij invulling geven aan behoud van landschapskwaliteiten.
  2. Ondersteuning vrijwillig landschapsbeheer

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie is faciliteerder, regisseur en investeerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.