3.1 Behoud van natuur- & landschapskwaliteiten en van de verscheidenheid aan dieren & planten door bescherming en beheer

Het behoud van natuur- en landschap is de basis voor een aantrekkelijk landelijk gebied met ruimte voor zowel economische ontwikkeling als natuur. Het gaat hierbij om het in stand houden en versterken van de bestaande natuurterreinen en om de kwaliteit van natuur en landschap in het agrarisch cultuurlandschap.

Context

Voortzetting van de doelstellingen voor bescherming en beheer uit de eerdere begroting. Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (medio 2016) neemt het aantal taken en bevoegdheden van de provincie toe.
Als ontwikkelaar en…