1.1.1 Actuele Omgevingsvisie als beleidskader voor de fysieke leefomgeving

De Omgevingsvisie is het provinciale beleidskader voor de fysieke leefomgeving. Hierin zijn de basiskwaliteiten van de provincie uitgewerkt. In de revisie Omgevingsvisie (2016) passen we onze visie en verordening aan de huidige tijd aan. In lijn met de Omgevingswet ontwikkelen we onze Omgevingsvisie door tot een dynamisch digitaal document dat door jaarlijkse actualisatie flexibel kan inspelen op gewijzigde omstandigheden en beleid.

Context

Prestaties 2016 - 2020
- Jaarlijks actualiseren van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.
- Samen met partners uitvoeren van het Omgevingsvisiebeleid.
- Periodiek evalueren vastgestelde Omgevingsvisie en Omgevingsverordening en /…

Acties

  1. Ter inzage legging en vaststelling van de revisie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening die Omgevingswetproof zijn.
  2. Voorbereiden jaarlijkse actualisatie Omgevingsvisie en Omgevingsverordening voor 2017.

Toelichting op voortgang

Bij de uiteindelijke besluitvorming ten aanzien van de kaderstelling Omgevingsvisie op 17/2/2016 (PS/2015/853 + aanvullende annotatie) is de planning voor de vaststelling van de gereviseerde Omgevingsvisie verschoven naar het voorjaar van 2017. U heeft per brief (PS/2016/346) een overzicht gekregen van de voor u belangrijke momenten tot aan de vaststelling in het voorjaar 2017.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf.

Rol provincie:

Met de Omgevingsvisie vervult de provincie meerdere rollen zoals regisseur in het ruimtelijk domein, belangenassembleur, agendering, kaderstelling voor investeringen, kaderstelling voor uitvoering.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website

Website Omgevingsvisie