1.1 Zorgvuldige afweging van de ruimtelijke belangen

Zorgvuldige ruimtelijke ordening en ontwikkeling is nodig voor een omgeving waarin wonen, natuur, bedrijvigheid, landbouw, vrije tijd, water en ondergrond elkaar versterken. De omgevingsvisie is hierbij het beleidskader. Samen met de samenleving bekijken wij hoe wij kunnen inspelen op de ruimtelijke vraagstukken van deze tijd, zoals krimp, andere woonwensen, leegstand, transformatie, klimaatverandering en verduurzaming. De omgevingsvisie speelt op deze uitkomsten in.

Context

Om de balans tussen welzijn, welvaart en natuurlijke voorraden ook daadwerkelijk te realiseren in een veranderende maatschappij moeten we nog meer dan in het verleden als provincie aan de voorkant van processen samenwerken in constante dialoog met…