5.1 Ondernemers vestigen in Overijssel

Omdat wij zorgen voor goede werklocaties, is het voor bedrijven aantrekkelijk zich in Overijssel te vestigen of gevestigd te blijven. Dat is goed voor de werkgelegenheid. We richten ons de komende jaren met name op het beheer/onderhoud en transformatie van de voorraad werklocaties. Tegelijkertijd werken we aan gespecialiseerde werkomgevingen. Topwerklocaties met (inter)nationale ontsluiting en speciale faciliteiten, zoals TecBase Twente.

Context

Het ruimtelijk – economisch beeld van Overijssel is divers. De regio’s Zwolle en Stedendriehoek (in een rij middelgrote steden van Zwolle via Deventer / Apeldoorn, Arnhem / Nijmegen, ’s-Hertogenbosch, Tilburg tot Breda) omvatten een veelzijdige en…