7.1.5 Samenwerking met overheden in de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD)

Betreft een wettelijke plicht tot samenwerking en coördinatie met gemeenten en waterschappen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in omgevingsdiensten. Om een verbetering van de veiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving te bereiken is een meer robuuste organisatie nodig. Overijssel heeft in 2012 gekozen voor een samenwerking in de vorm van een netwerk. Wij streven er naar dit netwerk in de komende periode om te zetten in een gemeenschappelijke regeling.

Context

(peildatum 24 augustus) In de Tweede Kamer wordt discussie gevoerd over de samenwerkingsvorm RUD (gepland 14 september).

Acties

  1. Gezamenlijk met de partners de netwerk-Regionale UitvoeringsDiensten (RUD) wijzigen tot een gemeenschappelijke regeling.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Erik Lievers.

Rol provincie:

Wij zijn coördinator en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.