3.2.1 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000

Wij stellen nieuwe beheerplannen op en actualiseren vastgestelde beheerplannen voor de Natura2000, zodat we beschikken over actuele en uitvoerbare plannen voor een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen economie en natuur.

Context

We stellen de Natura 2000-beheerplannen waarvoor de provincie trekker is vast. Eind 2015 hebben wij twaalf van de vijftien beheerplannen vastgesteld. In 2016 stellen wij de overige drie beheerplannen vast.
Daarnaast worden wij in 2016…

Acties

  1. Vaststellen drie Natura 2000-beheerplannen voor de gebieden: - Bergvennen & Brecklenkampseveld. - Wieden en Weerribben. - (mits uiterlijk in 1e kwartaal 2016 het gebied door het Rijk definitief is aangewezen) Wierdenseveld.
  2. Aanpassen vier Natura 2000-beheerplannen voor de gebieden: - Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek. - De Borkeld. - Engbertsdijksvenen. - Sallandse Heuvelrug.

Toelichting op voortgang

De plannen worden vermoedelijk in juni 2016 vastgesteld door de staatssecretaris van Economische Zaken. Daarna gaat de beroepstermijn lopen. Aanpassingen zijn pas mogelijk nadat eventuele beroepen zijn afgehandeld. De kans is groot dat wij de plannen pas kunnen aanpassen in 2017.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Voor deze prestatie zijn wij uitvoerder van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.