2.6.2 Monitoring en evaluatie

Met monitoring- en evaluatieonderzoek meten wij de ontwikkeling van de basiskwaliteit van water, lucht, geluid en bodem, zodat we de effectiviteit van ons beleid kunnen bepalen en waar nodig ons beleid kunnen aanpassen. in 2016 bepalen we of we een duurzaamheidsmonitor voor Overijssel kunnen ontwikkelen.

Context

Acties

  1. Uitwerking van een duurzaamheidsmonitor.
  2. Uitvoering van een eerste 0-meting.
  3. Evaluatie van de activiteit “ontwikkeling provinciebrede infrastructuur voor duurzaamheidseducatie”.
  4. Monitoren luchtkwaliteit voor Overijssel via landelijke monitoringstool.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Erik Lievers.

Rol provincie:

De rol van de provincie is het uitvoeren van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.