1.4.3 IJssel-Vechtdelta

Het programma IJssel-Vechtdelta draagt bij aan duurzaam veilig en klimaatbestendig wonen, werken en recreëren in de IJssel-Vechtdelta.

Context

Regionale overheden en het Rijk werken samen met bedrijven, onderzoeksinstellingen en inwoners aan de uitvoering van de gezamenlijke strategie meerlaagse veiligheid en klimaatbestendigheid IJssel-Vechtdelta. Hiermee worden de Deltabeslissingen…

Acties

  1. Start uitvoering strategie meerlaagse veiligheid en klimaatbestendigheid IJssel-Vechtdelta (Uitvoering Deltabeslissingen en resultaat Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport onderzoek).
  2. Start realisatie van minimaal twee praktijkvoorbeelden van deltaproof ontwikkelen op basis van het door Provinciale Staten vastgestelde uitvoeringsprogramma.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we als Provincie in dit programma situationeel onze rol of rollen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Investeringsbesluit programma gebiedsontwikkeling IJssel-Vechtdelta PS/2012/133
  • Investeringsvoorstel uitvoeringsprogramma IJssel-Vechtdelta PS/2012/843
  • Investeringsvoorstel IJssel-Vechtdelta PS/2012/979
  • Investeringsvoorstel programma IJssel-Vechtdelta PS/2014/973

Project website

Website IJssel-Vechtdelta