1.2.2 Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta

Inzet van het uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta is het behoudt en zo mogelijk versterken van de kernkwaliteiten van het gebied. Het gaat hierbij om: - De weidsheid. - De oudste geometrische verkaveling in ons land. - Het reliëf in de vorm van kreekruggen en terpen.

Context

De kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap IJsseldelta zijn verder uitgewerkt in het ontwikkelingsperspectief. Eind 2015 eindigt de periode waarin de overheden door programma’s sturen en investeren in Nationaal Landschap IJsseldelta. Wij hebben…

Acties

  1. Eindrapportage uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta.
  2. Provinciale inzet ten aanzien de gebiedscorporatie bepalen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

De provincie vervult de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2016.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?

Nee.