10.1 Sturing, beheersing en verantwoording

Wij stellen het provinciaal bestuur en management in staat om eenvoudig te sturen en te verantwoorden op de realisatie van provinciale doelen.

Context

Publieke organisaties moeten zich verantwoorden over de wijze waarop de publieke middelen worden ingezet. Door de toenemende mate van digitalisering zorgt dit voor een andere -meer transparante- wijze van sturen, beheersen en verantwoorden. Wij gaan…