9.1 Sociale kwaliteit

Wij investeren in de sociale kwaliteit van de provincie. Dit doen we door middel van stimuleren van zelforganiserend vermogen, gemeente- en themaoverstijgend, financiering op project- en programmabasis, breedtesport en het leveren van een bijdrage aan provinciale doelen.

Context

Het bestaande beleid Wmo afronden.